Logo sonnen
Vy över ett hus med solpaneler och ett sonnenBatterie installerat inomhus.
Fallstudie | Batterilagring

Batterilagring är ett måste för alla som använder solenergi - 5 skäl att investera i ett energilagringssystem år 2024

Marknaden för batterilagringssystem har blivit större och större i takt med att efterfrågan på hållbara och självförsörjande energilösningar fortsätter att växa. Detta eftersom batterilagringssystem erbjuder möjligheten att lagra och hantera el som hushållen själva producerar med solpaneler. Med ett batteri med anslutning till elnätet lagras den oanvända förnybara energin som genereras av solpanelerna i batteriet istället för att matas tillbaka till elnätet. På så sätt får du ren och egenproducerad energi att använda när solen inte skiner.

sonnen logotyp på mörk bakgrund
sonnen
Content Team

Varför batterilagring?

Med nya framsteg inom energilagringsteknik och ett större fokus på förnybara energikällor har tiden aldrig varit mer lämplig för att överväga att integrera ett batterilagringssystem i ditt hushåll. Solenergilagring med batteri erbjuder en mängd fördelar för alla moderna hushåll. Systemet ger ditt hushåll både möjligheten att bli mer självförsörjande och att maximera användningen av förnybara energikällor. I den här artikeln tar vi en närmare titt på batterilagring och lyfter upp de främsta skälen att investera i en ny banbrytande teknik.

Är du redo att ta kontroll över din energiframtid? Låt oss då utforska de främsta skälen till att investera i ett sonnenBatterie för just ditt hushåll.

1. Batterilagring är nyckeln till självförsörjning och energioberoende

Energioberoende hänvisar till ett hushålls eller en kommuns förmåga att generera och konsumera sin egen elektricitet utan att vara starkt beroende av externa energikällor. Det innebär att minska eller eliminera beroendet av traditionella elnät, fossila bränslen och centraliserade energileverantörer*. 

Att uppnå energioberoende har blivit ett alltmer önskvärt mål för många hushåll, och för detta är batterilagring en perfekt lösning. Varje sonnenBatterie har utvecklats för att hjälpa människor att ta sitt energioberoende till nästa nivå.

Eftersom sonnen verkar på många marknader skiljer sig sätten att öka energioberoendet från land till land och beror till exempel på lokal lagstiftning. sonnenBatterie tillverkas i den bayerska byn Wildpoldsried, där sonnen idag driver en av de största anläggningarna för batterilagring i Europa.

2. Batterilagring hjälper till att minska dina elräkningar

Energikostnaderna kan vara en stor belastining för hushåll, särskilt nu med varierande energipriser. Genom att investera i ett batterilagringssystem kan hushållen lagra överskottsel som genereras från deras solpaneler under perioder med låg efterfrågan eller riklig tillgång. Denna lagrade energi kan sedan användas under perioder med hög efterfrågan och därmed avsevärt minska behovet av att ta el från elnätet och på så sätt sänka de totala energikostnaderna.

Att installera ett sonnenBatterie och ett solcellssystem är också en klok åtgärd för att skydda sig mot eventuella framtida prisökningar när osäkerhet råder på energimarknaden**.

Genom att kombinera solpaneler och ett batterilagringssystem kan du generera, konsumera och lagra energi samtidigt som du minskar ditt beroende av elnätet. Genom att komplettera solel med ett batterilagringssystem maximerar du ditt hemenergisystem och kan täcka det mesta av ditt energibehov hemma. Utan ett batterilager kan endast cirka 30 % av den självgenererade energin användas.

3. Batterilagring ger backup-el under strömavbrott

Batterilagring är också ett bra sätt att förbättra ett hushålls motståndskraft under strömavbrott eller störningar i elnätet. Med ett batterilagringssystem kan du upprätthålla en stabil elförsörjning, vilket säkerställer att väsentliga apparater som kylskåp, belysning och matlagning fortsätter att fungera. En oavbruten elförsörjning kan ge lugn under nödsituationer, naturkatastrofer och även rutinunderhållsarbeten av elbolagen.

I sin standardkonfiguration levererar ett batterilagringssystem endast ström till ditt hus när nätet är online. Genom att köpa tillbehöret sonnenProtect säkerställer du en strömförsörjning till dedikerade kretsar under ett strömavbrott. Med andra ord är det möjligt att förse alla viktiga apparater med energi som lagras i ditt sonnenBatterie med sonnenProtect installerad. Om sonnenProtect installeras i kombination med ett sonnenBatterie erbjuder ditt system även laddning under strömavbrott och kan förse dedikerade kretsar i hushållet med el, även ifall anslutningen till elnätet förblir offline i flera dagar.

4. Batterilagring bidrar till miljömässig hållbarhet

Att generera ren energi lokalt innebär mindre behov av fossilbränslen och är ett steg mot att mildra klimatförändringar och bevara miljön för kommande generationer. Solpaneler tillsammans med ett solcellsbatteri främjar hållbarhet och hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser.

Med ett solcellsbatteri installerat kan du förlita dig mer på förnybar energi från dina solpaneler och avsevärt minska ditt hushålls koldioxidavtryck.

Vi på sonnen tror att varje individ borde ha tillgång till ren och prisvärd energi. Sedan 2010 har vi strävat efter vårt mål för att kunna förverkliga vår vision. Vår intelligenta batterilagring, sonnenBatterie, är kärnan som vi ständigt förnyar och utvecklar andra lösningar för en mer hållbar energiframtid.

5. Batterilagring är en långsiktig investering

Ett batterilagringssystem är en långsiktig investering som kan öka värdet på din fastighet. Eftersom energioberoende blir mer vanligt förekommande är hem utrustade med effektiva energilagringslösningar troligen mer attraktiva för potentiella köpare***.

Dessutom finns olika statliga incitament och skattelättnader ofta tillgängliga för att främja antagandet av förnybara energiteknologier, vilket gör investeringen i ett batterilagringssystem ännu mer ekonomiskt livskraftig.

En ytterligare anledning att investera i en batterilagring

Genom att investera i ett batterilagringssystem bidrar hemägare till stabiliteten i den övergripande energiförsörjningen. Under perioder med hög efterfrågan kan batterilagringar minska belastningen på elnätet och säkerställa ett mer pålitligt och effektivt energidistributionssystem för hela samhället (SonnenVPP är ännu inte tillgänglig i Sverige).

Intresserad av batterilagring?

Efterfrågan på batterilagringssystem växer i Sverige. Våra partners över hela landet har valts för sin högkvalitativa installation och kundvänliga förmåga. Få en kostnadsfri konsultation och en personlig offert specifikt anpassad efter dina energibehov.

Få en kostnadsfri konsultation »


* https://www.forbes.com/sites/sherikoones/2020/01/26/creating-energy-independence-with-solar-panels--storage-battery-systems-in-the-home/?sh=559b3f555ead

** https://www.wtwco.com/en-ph/news/2023/04/energy-market-uncertainty-set-to-continue-but-insurance-price-pressures-may-ease

*** https://www.bankrate.com/real-estate/eco-friendly-homes-sell-better/