Logo sonnen
sonnenCommunity people in a row

Vi är länken till en hållbar framtid inom energilösningar.

Fler och fler använder sonnen-produkter. Vi kallar dem för sonnenCommunity. Ändå handlar det om så mycket mer än bara "användare". Vi är visionärer med ett gemensamt mål: vi vill skapa ren, pålitlig och prisvärd energi för alla. Vi är pionjärer inom ren energi: vi är prosumenter och använder energi som vi själva producerar. Vi är sammanlänkade: varje person som går med gör sonnenCommunity till ett starkare nätverk, även du. 

Energiomställning för alla. Med alla.

Du kan vänta på att förändringen ska komma från ovan, eller ta din framtida energi i dina egna händer. Du kan också agera som medlemmarna i sonnenCommunity och använda sonnen-produkter för att uppnå ett gemensamt mål: ren, pålitlig och prisvärd energi för alla. Skapa din egen energi från solen och använd den för att skydda både hem och samhälle från strömavbrott. Du slipper också stigande kostnader för traditionella energileverantörer. Gå med i energirevolutionen där alla får vara med. Tillsammans är vi inte bara starkare. Tillsammans är vi energins framtid.

 

✓ vi är sammanlänkade och kan därför använda ren elektricitet

✓ vi blir starkare för varje person som går med

✓ vi formar vår egen framtida energi, idag

Vad är det som förenar oss? Renare energi. Och ett gemensamt mål.

Vi är en grupp visionärer som leder energirevolutionen och alla är välkomna att delta. Genom att bygga en gemenskap blir vi inte bara starkare, utan vi är också energins framtid. Över hela världen, från Danmark till Tyskland, Spanien och Italien, Australien och USA, är vi, sonnenCommunity, redan aktivt med och formar en framtid med ren energi.

video preview
sonnenCommunity

Hur blir jag medlem av sonnenCommunity?

Medlem är inte riktigt rätt ord. SonnenCommunity är inte exkluderande eftersom vi anser att energins framtid berör oss alla. Varenda person som använder en sonnen-produkt är med i sonnenCommunity, och kan ta del av dess många fördelar. Men ett renare och mer hållbart energisystem ger lägre koldioxidutsläpp, och det är något som faktiskt gynnar oss allihop. Så enkelt är det. När communityn växer blir den starkare och bättre, och har stor inverkan på världen. 

Hur fungerar gemenskapen?
sonnenCommunity - sonnens värld med produkter

Verkar det nuvarande energisystemet föråldrat? Bli en del av energins framtid istället.

Om alla människor i sonnenCommunity skulle träffas på ett och samma ställe skulle vi behöva ganska mycket utrymme. Av den anledningen kan vi istället ses virtuellt, i “my sonnen”. Här kan vi se hur mycket egenproducerad el vi har använt, både individuellt och som grupp. Dessutom ser vi hur mycket el vi har delat inom sonnenCommunity och vår inverkan på miljön generellt, samt var communityn växer i olika delar av världen.

✓ Översikt i realtid

✓ Översikt över tidigare tjänster

✓ Översikt över all information om sonnenBatterie

sonnen app på ipad